ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1 Το «Routes for Good» είναι μια διαδικτυακή επιχείρηση που παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες συμβουλευτικής για προγράμματα τουρισμού με βάση την τοπική κοινότητα, συνδέοντας τους τοπικούς ξεναγούς και τις κοινότητές τους με ταξιδιώτες που επιθυμούν να ζήσουν μια αυθεντική και απόλυτα εξατομικευμένη εμπειρία με θετικό αντίκτυπο, διασφαλίζοντας ότι το 100% των χρήματων του ταξιδιώτη θα παραμείνουν στην τοπική οικονομία.

1.2 Το «Routes for Good» προσφέρει ταξίδια μικρών ομάδων έως και 6 ατόμων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και εξατομικευμένα ιδιωτικά ταξίδια είτε μεμονωμένων ατόμων είτε μεγαλύτερων ομάδων, οργανωμένα κατά περίπτωση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ταξιδιωτών και τις ειδικότερες ταξιδιωτικές τους ανάγκες. . Η διαδικασία κράτησης, οι όροι πληρωμής και η πολιτική ακύρωσης για αυτούς τους δύο τύπους ταξιδιών ενδέχεται να διαφέρουν, σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους & Προϋποθέσεις

1.3 Προς τούτο, για την διαμονή, τα γεύματα, τις εκδρομές και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του ταξιδιού, ο ταξιδιώτης συμβάλλεται απευθείας με τους τοπικούς φορείς υποδοχής, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες και όχι υπάλληλοι ή προμηθευτές της επιχείρησης «Routes for Good». Συνεπώς, η τελευταία δεν ευθύνεται για πράξεις ή/και παραλείψεις των πρώτων.

1.4 Δηλώνεται ρητά ότι η επιχείρηση «Routes for Good» δεν ενεργεί για λογαριασμό, ούτε λειτουργεί ως πράκτορας, ούτε συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με τους τοπικούς φορείς υποδοχής και δεν θεωρείται και ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ταξιδιωτικός πράκτορας ή διαμεσολαβητής ή με οποιοδήποτε άλλο συμβατικό μέσο, αντισυμβαλλόμενο μέρος της τελικής συμφωνίας που καταρτίζεται μεταξύ του ταξιδιώτη και των εκάστοτε τοπικών φορέων υποδοχής.

2 ΟΡΟΙ

2.1 Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας που προβλέπεται από το ταξιδιωτικό πρόγραμμα στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν. Όσοι είναι κάτω από αυτό το ελάχιστο όριο ηλικίας θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την καθημερινή τους φροντίδα.

2.2 Δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας συμμετοχής, ωστόσο τα ταξίδια μπορεί να απαιτούν σωματικές δυνάμεις για τις οποίες οι ταξιδιώτες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να συμμετάσχουν. Όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να ζητηθούν από τους ταξιδιώτες αντίστοιχες βεβαιώσεις υγείας, πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. Οι ταξιδιώτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με τις εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις του προγράμματος, έχοντας λάβει προς τούτο τις απαραίτητες ιατρικές συμβουλές.

2.3 Η συμμετοχή σε ένα οργανωμένο ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει καλή κοινωνική συμπεριφορά και αντίστοιχη κατανόηση τόσο ως προς τους λοιπούς συνταξιδιώτες όσο και ως προς τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους του ταξιδιωτικού προγράμματος και τις οδηγίες των ξεναγών, καθώς και για την έγκαιρη άφιξή τους στα σημεία συνάντησης για τις διάφορες επιμέρους παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, γεύματα κ.λπ.).

2.4 Οι ταξιδιώτες αναγνωρίζουν επίσης ότι η επιχείρηση «Routes for good» δραστηριοποιείται σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς, όπου απρόοπτες τοπικές συγκυρίες ή γεγονότα, όπως καιρικές ή οδικές συνθήκες ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες επιχειρησιακής φύσης, ενδέχεται να αλλάξουν το δρομολόγιο ή το είδος των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων. Αν και η επιχείρηση «Routes for good» καταβάλλει από πλευράς της κάθε δυνατό μέσο για την τήρηση του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και δρομολογίου του ταξιδιού, συνιστάται στον ταξιδιώτη να είναι ευέλικτος και προετοιμασμένος για τυχόν αλλαγές, όπου αυτές κριθούν αναγκαίες. Σε περίπτωση που μια τέτοια αλλαγή κριθεί υποχρεωτική για την ασφάλεια, την άνεση και την ευκολία των ταξιδιωτών, ουδεμία επιστροφή χρημάτων προβλέπεται.

2.5 Εάν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή τροφική αλλεργία, θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την επιχείρηση «Routes for good». Εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της τελευταίας να ζητήσει ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ικανότητα του ταξιδιώτη να συμμετάσχει στο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση, ο ταξιδιώτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επηρεάσει την υγεία του.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

3.1 Η διαδικασία κράτησης για ομαδικά ταξίδια, ξεκινά με την ανακοίνωση του ταξιδιωτικού προγράμματος και ολοκληρώνεται με την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής που προβλέπεται σε αυτήν. Στην εν λόγω ανακοίνωση θα προβλέπεται και ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, προκειμένου να γίνει η κράτηση με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των θέσεων αυτών.

3.2 Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να αποστείλει αίτημα συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, εντός της προθεσμίας που τίθεται από την επιχείρηση «Routes for good».

3.3 Όταν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων συμπληρωθεί, η «Routes for Good» αποστέλλει επίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντας, επιβεβαιώνοντας την πραγματοποίηση του ταξιδιού και τη συμμετοχή τους σε αυτό.

3.4 Μόλις ο ταξιδιώτης επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι, αναλυτικές οδηγίες θα γνωστοποιηθούν από την «Routes for Good», συμπεριλαμβανομένων συμβουλών προετοιμασίας και οδηγιών για την διαδικασία εξόφλησης.

3.5 Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των θέσεων, εντός της τεθείσας από την «Routes for Good» προθεσμίας, η επιχείρηση ειδοποιεί τους ταξιδιώτες το συντομότερο δυνατό είτε για την δυνατότητα πραγματοποίησης του ταξιδιού μεν αλλά με λιγότερους συμμετέχοντες και αναθεωρημένους όρους πληρωμής είτε για την ακύρωσή του αντίστοιχα.

4 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1       4.1 Για τα ομαδικά ταξίδια, μετά την επιβεβαίωση της κράτησης του ταξιδιώτη, ο συμμετέχων καλείται να πληρώσει προκαταβολικά α) αφενός μεν την διαχειριστική αμοιβή προς την «Routes for Good», μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό της τελευταίας β) αφετέρου δε ποσοστό 30% του συνολικού κόστους του ταξιδιού απευθείας στον τοπικό ξεναγό, μέσω των υπηρεσιών World Remit ή Western Union. Το υπόλοιπο ποσό είναι καταβλητέο από τον ταξιδιώτη απευθείας στον τοπικό ξεναγό με την άφιξή του στον τελικό προορισμό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους του πακέτου.

4.2     Για τα ιδιωτικά ταξίδια, μετά τον σχεδιασμό του ταξιδιού και τη συμφωνία για την τιμή και τις λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες, ο ταξιδιώτης καλείται, 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, να προπληρώσει α) αφενός μεν την διαχειριστική αμοιβή προς την «Routes for Good» μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό της τελευταίας β) αφετέρου δε ποσοστό 30% του συνολικού κόστους του ταξιδιού απευθείας στον τοπικό ξεναγό, μέσω των υπηρεσιών World Remit ή Western Union. Το υπόλοιπο ποσό είναι καταβλητέο από τον ταξιδιώτη απευθείας στον τοπικό ξεναγό με την άφιξή του στον τελικό προορισμό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους του πακέτου.

5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

5.1 Για τα ομαδικά ταξίδια, οποιαδήποτε ακύρωση εντός των τελευταίων 45 ημερών πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, καθιστά την δοθείσα προκαταβολή του 30% του κόστους του ταξιδιού μη επιστρεπτέα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από άλλους παρόχους με αυστηρότερες πολιτικές ακύρωσης (π.χ. εσωτερικές αεροπορικές πτήσεις κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση «Routes for Good» διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει το συνολικό κόστος του ταξιδιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αποφασίσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να αποχωρήσει από την ομάδα νωρίτερα και πριν από την επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού, δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Σε κάθε δε περίπτωση η διαχειριστική αμοιβή δεν είναι επιστρεπτέα.

Για τα ιδιωτικά ταξίδια, οποιαδήποτε ακύρωση εντός των τελευταίων 21 ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη επιστροφή της προκαταβολής του 30% του κόστους του ταξιδιού, ενώ οποιαδήποτε ακύρωση εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, καθιστά υποχρεωτική την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ολόκληρου του κόστους ταξιδιού από τον ακυρώσαντα ταξιδιώτη. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αποφασίσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να αποχωρήσει από την ομάδα νωρίτερα και πριν από την επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού, δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Σε κάθε δε περίπτωση η διαχειριστική αμοιβή δεν είναι επιστρεπτέα.

6 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ & ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

6.1 Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του έγκυρο διαβατήριο, η λήξη ισχύος του οποίου θα πρέπει να εκτείνεται για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού
6.2 Ο ταξιδιώτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατάθεση αίτησης για την έκδοση των απαραίτητων θεωρήσεων εισόδου, αδειών και πιστοποιητικών για τη χώρα προορισμού.
6.3 Η «Routes for good» ουδεμία ευθύνη φέρει για την έλλειψη συγκέντρωσης στο πρόσωπο του ταξιδιώτη, των προϋποθέσεων εισόδου στην χώρα προορισμού.
6.4 Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν καταφέρει να αποκτήσει το ορθό και έγκυρο διαβατήριο, την αναγκαία θεώρηση εισόδου και τα λοιπά ταξιδιωτικά που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του, η συμμετοχή του θα ακυρωθεί.

7 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους ταξιδιώτες και θα πρέπει να συναφθεί μέχρι και τη στιγμή της κράτησης. Η ταξιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να παρέχει κάλυψη έναντι προσωπικού ατυχήματος, θανάτου, ιατρικών δαπανών και έκτακτου επαναπατρισμού. Συνίσταται δε ανεπιφύλακτα να καλύπτει επίσης ακυρώσεις, περικοπές, προσωπική ευθύνη και απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων. Για οποιοδήποτε περαιτέρω ταξίδι εντός του προγραμματισμένου προγράμματος για το οποίο η εν λόγω ασφάλιση δεν θα επαρκεί, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να εκδίδει επιπλέον ασφάλεια προκειμένου να καλύπτεται επαρκώς επωμιζόμενος ο ίδιος το οποιοδήποτε τυχόν επιπρόσθετο κόστος.

8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

8.1 Παρότι η επιχείρηση «Routes for good» ελέγχει και αξιολογεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια όλους τους φορείς υποδοχείς και τους ανεξάρτητους αντισυμβαλλόμενους που δραστηριοποιούνται στη χώρα προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης αποδέχεται με το παρόν ότι η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ελέγχει εξ ολοκλήρου την ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα, τη νομιμότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της εμπειρίας που παρέχεται από τους φορείς υποδοχής, ούτε την ακεραιότητα, την ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη από τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες.
8.2 Η «Routes for good» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη, απώλεια, ποινή, ή άλλη επιβάρυνση γεννήθηκε ή μπορεί να προκύψει για έναν ταξιδιώτη είτε εξαιτίας της παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, είτε τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε σε σχέση με αυτό.
8.3 Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για το αντίθετο, η επιχείρηση «Routes for good» ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια κερδών, απώλεια ευκαιριών και τυχόν επακόλουθες ζημίες.
8.4 Η επιχείρηση «Routes for good» δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ζημιές στον ταξιδιώτη, εάν και κατά το μέτρο που καθυστερεί ή κωλύεται να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, αφορώσα σε πράξη, παράλειψη ή περίσταση που οφείλεται σε θεομηνία, εργασιακή διαταραχή, δολιοφθορά, αποτυχία προμηθευτών ή έλλειψη υλικών, πράξη δημόσιου εχθρού, πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, ταραχή, πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, παγωνιά, σεισμό, έκρηξη, επιδημία, πανδημία, θραύση ή ατύχημα σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περικοπής, εντολής, ρύθμισης ή περιορισμού που μπορεί να επιβληθεί από κυβερνητικές, στρατιωτικές ή νομίμως εγκατεστημένες πολιτικές αρχές ή με την πραγματοποίηση τροποποιήσεων που τυχόν επιβληθούν από μια περίσταση έκτακτης ανάγκης, και η οποία δεν περιορίζεται στις ενδεικτικά αναφερόμενες ανωτέρω αυτές αλλά μπορεί να αφορά στην ιδιοκτησία ή τον εξοπλισμό του ταξιδιώτη ή την περιουσία ή τον εξοπλισμό άλλων που θεωρείται ότι υπόκειται στον επιχειρησιακό έλεγχο του ταξιδιώτη. Ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας δεν αφορά σε πράξη αμέλειας ή εκ προθέσεως αδίκημα από ένα συμβαλλόμενο Μέρος. Οποιοδήποτε Μέρος επικαλείται ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να άρει την προϋπόθεση που εμποδίζει την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και δεν δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση αυτών σε μεγαλύτερο εύρος ή για μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αιτιολογείται εξαιτίας του γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει τις επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος Ανωτέρας Βίας, να διορθώσει την αδυναμία του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και να συνεχίσει την πλήρη εκπλήρωση των λοιπών δεσμεύσεων του, βάσει του παρόντος. Ένα Μέρος που βιώνει ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας («Εμπλεκόμενο Μέρος») θα πρέπει να ειδοποιεί το αντισυμβαλλόμενο Μέρος («Μη εμπλεκόμενο Μέρος») εγγράφως («Ειδοποίηση Συμβάντος Ανωτέρας Βίας») το συντομότερο δυνατό προσδιορίζοντας την αιτία του συμβάντος, το εύρος των υποχρεώσεων της Συμφωνίας που επηρεάζονται από το γεγονός και μια, καλή τη πίστη, εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να επανέλθει στην αποκατάσταση της πλήρους εκπλήρωσης. Εκτός από τις ανασταλείσες υποχρεώσεις που θα προσδιορίζονται στην Ειδοποίηση Συμβάντος Ανωτέρας Βίας, το Εμπλεκόμενο Μέρος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να εκπληρώσει πλήρως όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Συμφωνία. Εάν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας, διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα ή ως άνω Ειδοποίηση, το μη Εμπλεκόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να λύσει την Συμφωνία.
8.5 Στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, εξαιρείται ρητά από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις οποιοσδήποτε άλλος όρος ή δέσμευση υπονοείται βάσει νόμου (Συμμετέχουσα Εγγύηση), ενώ ο ταξιδιώτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωσή του έναντι της επιχείρησης η οποία μπορεί να προκύψει εξαιτίας ή σε σχέση με την συμμετοχή του/της στο ταξίδι.
8.6 Οποιαδήποτε αξίωση γεννάται από τον ταξιδιώτη αποκλείεται στο βαθμό που αυτή προκύπτει από έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, απώλεια κερδών ή οικονομική ζημία, όπως και αν αυτή προέκυψε, ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση, ειδική, τιμωρητική ή παραδειγματική ζημία του.

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

9.1 Η επιχείρηση «Routes for Good» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής «GDPR») και των σχετικών νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα.
9.2 Η επιχείρηση «Routes for Good» δεσμεύεται να διατηρεί ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχονται. Για το σκοπό αυτό έχει εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, κανόνες, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της διαφάνειας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προσωπικών πληροφοριών που έχει στην κατοχή της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.
9.3 Ο τύπος των προσωπικών στοιχείων που θα ζητηθούν θα εξαρτηθεί από το ταξιδιωτικό πακέτο της «Rootes for Good», για το οποίο θα κάνει κράτηση ο ταξιδιώτης. Οι βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται αφορούν όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Ανάλογα με το πακέτο, ενδέχεται να ζητηθεί από τον ταξιδιώτη να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως ταξιδιωτική ασφάλιση, αριθμό διαβατηρίου και στοιχεία θεώρησης εισόδου ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η «Routes for Good» δεν συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας ή υγείας. Ωστόσο, ανάλογα με το πακέτο που θα παρέχει, η «Routes for good» διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει συγκεκριμένα ευαίσθητα δεδομένα, όπως ιατρικά στοιχεία υγείας ή απαιτήσεις πρόσβασης για άτομα με αναπηρία κλπ.
9.4 Η επιχείρηση «Routes for good» συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες του ταξιδιώτη χρησιμοποιώντας γραπτές φόρμες, φόρμες κρατήσεων και αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, κινητής ή άλλης τεχνολογίας ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή/και μέσω προσωπικής επαφής.
9.5 Η επιχείρηση «Routes for good» δεσμεύεται να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία της, όπως η ταυτοποίηση του ταξιδιώτη και ο προσδιορισμός των ταξιδιωτικών αναγκών του, η αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της, η προώθηση, η διαφήμιση και η εμπορία αυτών των υπηρεσιών καθώς και για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα νομικά προαπαιτούμενα.

10 ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Σε περίπτωση παραπόνων σχετικά με το ταξίδι, ο αρχηγός της ομάδας ή ο τοπικός εκπρόσωπος θα πρέπει να ειδοποιείται αμέσως προκειμένου να προσπαθήσει να διορθώσει το θέμα. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης, κάθε περαιτέρω διαμαρτυρία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς την επιχείρηση (conta[email protected]) εντός 30 ημερών από το τέλος του ταξιδιού.

11 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

11.1 Η Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της σύναψής της, της ισχύος της, της αποδοχής της, της εκτέλεσής της και της επίλυσης των διαφορών, διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη των αρχών περί σύγκρουσης εννόμων τάξεων.

11.2 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με εκάστη συμφωνία θα διευθετείται πρώτα μέσω φιλικής διαπραγμάτευσης από τα μέρη.

11.3 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση διαφορών μέσω φιλικής διαπραγμάτευσης και από τα δύο μέρη, οι διαφορές θα υπαχθούν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεών τους, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης «Routes for Good» και του ταξιδιώτη σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητά της και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες δηλώσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές που μπορεί να έλαβαν χώρα μεταξύ των μερών. Η «Routes for good» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

12.2 Υποχρεώσεις και δικαιώματα σε σχέση με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, οι οποίες από τη φύση τους θα συνεχίζονταν ανεξάρτητα από τον τερματισμό, την ακύρωση ή τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ του ταξιδιώτη και της επιχείρησης οριστικά, θα επιβιώσουν από τη λήξη, την ακύρωση ή τη λήξη αυτής της συμφωνίας.

12.3 Καμία καθυστέρηση, παράλειψη ή αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή επανόρθωσης βάσει του παρόντος από την επιχείρηση «Routes for Good» δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτήν, ούτε οποιαδήποτε άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου βάσει του παρόντος αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκησή του ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου που παραχωρείται με το παρόν ή από το νόμο.

12.4 Εάν κάποια από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε άποψη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος δεν επηρεάζεται ή αλλοιώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.